SKL:s filmtävling tema val 2018

Inför Demokratidagen 2018 utlyste SKL en filmtävling inom området VAL 2018

Vi fick tre bidrag och vår jury har kommit utsett en värdig vinnare som kommer att presenteras på Demokratidagen 2018.
 

  • Lena Langlet, SKL
  • Anna-Lena Pogulis, Piteå kommun/ SKL
  • Erik Engren, IMNS
  • Björn Kullander SKL
  • Nils Munthe, SKL

Detta var kriterierna för att delta i tävlingen

  • Filmen fick vara högst 4 minuter lång och den ska ta sikte varför det är viktigt att rösta, valet är en grund för demokrati, information om hur valet går till.

 

  • SKL logotyp
  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Projekt Medborgardialog

Verktyget levererat av Nordic Peak Logotyp